M7.61

M7.61

เงื่อนไข
1. จำกัดสินค้าของเเถม 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จ
2. ลูกค้าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ( http://cwxthailand.bentoweb.com)........ภายในช่วงวันที่ 6 - 31 ก.ค. 2561
3. ของแถมจะดำเนินการจัดส่งตามหลัง ภายใน  7  วันทำการหลังหมดโปรโมชั่น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ของแถมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีจำนวนจำกัด
5. ของแถมไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคลอื่นได้
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

หมายเหตุ *เสื้อ T-Shirt ของแถม ( เบอร์ 38)  เท่านั้น