CW-X Thailand

ปรับปรุงล่าสุด 25/05/2560

CW-X Speed Up Your Performance ที่สุดแห่งนวัตกรรมเครื่องแต่งกายเพื่อการเล่นกีฬาอย่างไร้ขีดจำกัด

 • 63
  สินค้า
 • 256
  ผู้ติดตาม
 • B
  คะแนน

ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade B เฉลี่ยจาก 191 คน
 • คุณภาพของสินค้า8.82
 • ความรวดเร็วในการจัดส่ง6.95
 • การบริการ/อัธยาศัย7.65
 • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.02

รางวัลที่ได้รับ

4 คุณภาพสินค้า Lv 4/9
4 ความเร็วในการจัดส่ง Lv 4/9
4 การบริการ/อัธยาศัย Lv 4/9
4 ข้อมูลสินค้า Lv 4/9
6 ยอดขาย Lv 6/9
6 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 6/9
6 จำนวนลูกค้า Lv 6/9