ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 247 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.85
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง7.18
  • การบริการ/อัธยาศัย7.91
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.23

รางวัลที่ได้รับ

7 ยอดขาย Lv 7/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
7 จำนวนลูกค้า Lv 7/9