ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 287 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.89
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง7.29
  • การบริการ/อัธยาศัย7.97
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.34

รางวัลที่ได้รับ

7 ยอดขาย Lv 7/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
7 จำนวนลูกค้า Lv 7/9